Nieuws

NIEUWS

ARTIKEL NIEUWSBLAD - zaterdag 31/07/2021


"Corona heeft extra schade berokkend aan jongvolwassenen"


LEES ARTIKEL

INTERVIEW IN CORONATIJD


Onlangs werd Luc De Backer geïnterviewd over de werking van vzw Gooikenshoeve in coronatijden. Het werd een warm pleidooi voor meer zorg voor kwetsbare mensen en meer solidariteit in de maatschappij.


U kan het hier nalezen: https://verbindjeverhaal.be/verhaal/laat-ons-de-sociale-afstand-vooral-dichten


Www.verbindjeverhaal.be brengt inspirerende verhalen over verbondenheid. Neem ook bij gelegenheid even de tijd om een bezoekje te brengen aan de website www.iedereenverdientvakantie.com.

DANK U WEL WIPTON


Wij bedanken de toneelvereniging Wipton die een deel van hun opbrengst schonken bij de voorstelling van hun nieuw stuk 'Bommen in de barak'. Een echte aanrader, plezier verzekerd. Zie www.wipton.be waar u ook kaarten kan bestellen voor de voorstelling.

ZEER GOED NIEUWS


Vorig jaar hebben wij met onze vzw een subsidie-aanvraagdossier ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen, in het kader van een projectoproep voor plattelandsontwikkeling. Onder de maatregel “Omgevingskwaliteit door samenwerking” kadert de werking van vzw Gooikenshoeve helemaal in het thema “Versterken van laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg op het platteland”.


Ons project werd zeer gewaardeerd en bijzonder positief beoordeeld. Die erkenning doet ons enorm veel deugd.


De subsidies zijn deels Europees, deels Vlaams en deels Oost-Vlaams en lopen over een periode van 2,5 jaar. Ze zijn voor ons superbelangrijk en zorgen voor een kleine helft van de voor ons noodzakelijke middelen om ons project duurzaam verder uit te bouwen. Wij hopen de rest te kunnen ophalen door de organisatie van evenementen, verkoop van tuinbouwproducten in de korte keten, warmste week, giften, acties …

CREATIEF AANBOD


Recent zijn er vrij veel aanmeldingen van meisjes op onze zorgboerderij. Meestal hebben zij zeer veel deugd van het omgaan met onze zeer sociaal toegankelijke veestapel (schapen, ezels, pony's, paard, geiten, konijnen, kippen, hond en katten), maar is het -vooral in de wintermaanden- niet altijd evident om de dag grotendeels buiten door te brengen met land- en tuinbouwwerkjes.

Daarom bieden wij vanaf januari 2020 op dinsdag- en donderdagnamiddag nu ook creatieve activiteiten aan. Met zeer veel oprechte dank aan onze creatieve vrijwilligers!

INTERVIEW IN CORONATIJD


Onlangs werd een interview afgenomen van een jongere die reeds enkele maanden naar de Gooikenshoeve komt. Er werd ons gevraagd hier naar te verwijzen via onze site. 

Dit is de link naar het interview:


https://www.verbindjeverhaal.be/verhaal/openbloeien-bij-de-ezels

KOKEN


Sinds december koken wij samen met de jongeren twee dagen per week. We eten samen en doen de afwas op grootmoeders wijze, zonder vaatwasmachine dus. Dat geeft een warme huiselijke gezelligheid. Het is een echte meerwaarde!

SAMENWERKING MET DEN DRIES


Den Dries is een belangrijke voorziening in Evergem. Het is een pluralistische voorziening, die op dit moment om en bij de 120 personen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Zij hadden een eigen boerderij, maar die heeft plaats moeten ruimen voor de op stapel staande nieuwbouw. Wij zijn blij dat wij voor hen op woensdag onze mooie boerderij ter beschikking kunnen stellen, zodat zij samen met ons de weldaad van de natuur en het samenzijn kunnen ervaren. Wij ervaren deze mensen als een echte meerwaarde voor onze werking!
Zie ook:  http://dendries.be/nieuwsbericht/de-gooikenshoeve/

AANTAL JONGEREN IN 2019


Vorig jaar

In 2019 zijn er in totaal 62 verschillende jongeren naar onze zorgboerderij gekomen. Iets meer dan de helft waren jongens. De gemiddelde leeftijd lag eerder rond 16 à 17 jaar. Langzaamaan bereiken wij meer en meer onze doelgroep van jongeren tussen 17 en 25 jaar en is de gemiddelde leeftijd dan ook aan het stijgen.


Aanmeldingen kwamen vanuit bijzondere jeugdhulp, clb’s, scholen, caw en psychiatrische centra.
Wij zijn enorm blij met de positieve feedback die wij krijgen van de jongeren zelf, hun omkaderende begeleiding en hun ouders , als wij daar contact mee krijgen.
Na een jaar werking weten wij alleen maar zekerder hoe belangrijk onze werking is voor zoveel jongeren in problemen en zijn wij meer dan ooit gemotiveerd om ons project verder uit te bouwen en voor eeuwig en een dag te laten verder bestaan.